.


รูปแบบกล่อง
ลักษณะกล่องออฟเซ็ทปะกบลอน E เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ต้องการความสวยงาม ด้วยระบบออฟเซ็ทปะกบแผ่นลูกฟูก เพื่อเพิ่มความแข็งแรงในการบรรจุสินค้า และกันการกระแทกในระหว่างการขนย้าย เหมาะสำหรับสินค้าที่มีน้ำหนักไม่มาก ลอน E เป็นลอนที่มีความหนาเล็กลงมาจากลอน B และ C มีคุณสมบัติป้องกันการกระแทกและการต้านทานแรงทิ่มทะลุพอใช้ ง่ายในการพับและงอ เหมาะสำหรับกล่องที่่มีขนาดเล็ก รับน้ำหนักได้ไม่เกิน 1 Kg.


ตัวอย่างประเภทสินค้า

เครื่องสำอางค์ ของเล่นเด็ก สินค้าพรีเมี่ยม ฯลฯ

ความหนาของกระดาษ