ทำไมกล่องพัสดุ-กล่องไปรษณีย์จึงสำคัญต่อธุรกิจออนไลน์

Last updated: 31 ส.ค. 2566  |  573 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ทำไมกล่องพัสดุ-กล่องไปรษณีย์จึงสำคัญต่อธุรกิจออนไลน์

บรรจุภัณฑ์ประเภท กล่องพัสดุ-กล่องไปรษณีย์ หรือกล่องกระดาษลูกฟูก และบรรจุภัณฑ์รูปแบบอื่นที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ คือองค์ประกอบสำคัญของการทำธุรกิจออนไลน์ เพราะในการจัดส่งสินค้าจำเป็นต้องบรรจุหีบห่อเพื่อรักษาคุณภาพและปกป้องสินค้าไม่ให้แตกหักหรือชำรุดเสียหาย นอกจากนั้นกล่องพัสดุ กล่องไปรษณีย์ ยังมีความสำคัญและจำเป็นต่อธุรกิจออนไลน์ในหลาย ๆ ด้าน ดังนี้

ช่วยปกป้องและรักษาสภาพของสินค้า 
กล่องพัสดุ หรือกล่องไปรษณีย์ เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ช่วยปกป้องและรักษาสภาพของสินค้าให้ถึงมือของลูกค่าอย่างปลอดภัย

อำนวยความสะดวกในการจัดส่ง 
กล่องพัสดุ หรือกล่องไปรษณีย์ ช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดส่งสินค้า หรือสะดวกต่อระบบขนส่ง

สร้างภาพลักษณ์ให้กับสินค้า 
การเลือกใช้กล่องพัสดุหรือกล่องไปรษณีย์ ที่เหมาะสมกับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ สามารถสร้างภาพลักษณ์ให้กับสินค้าและแบรนด์ได้เป็นอย่างดี

สร้างความแตกต่างด้านการตลาด 
กล่องพัสดุ หรือกล่องกระดาษลูกฟูก ที่ใช้จัดส่งสินค้า มี 2 รูปแบบ ได้แก่ กล่องสำเร็จรูปที่มีขายตามท้องตลาด และกล่องสั่งตัดตามแบบที่ต้องการ ซึ่งสามารถสร้างความแตกต่างให้กับแบรนด์สินค้าที่จำหน่ายสินค้าประเภทเดียวกัน และยังสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ทำให้กลับมาสั่งซื้อหรือใช้บริการอีกครั้ง

ประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง 
การเลือกกล่องพัสดุ กล่องกระดาษลูกฟูก หรือกล่องไปรษณีย์ ให้เหมาะสมกับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ ยังเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายและไม่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนสินค้าหรือต้นทุนการผลิตอีกด้วย


วิธีเลือกกล่องพัสดุ-กล่องไปรษณีย์ ให้เหมาะกับสินค้า

สำหรับการเลือกบรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษลูกฟูก กล่องพัสดุ และกล่องไปรษณีย์ ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ มีขั้นตอนการเลือก ดังนี้

พิจารณาจากขนาดของกล่องพัสดุ
สินค้าที่ต้องบรรจุลงกล่องพัสดุ กล่องกระดาษลูกฟูก หรือกล่องไปรษณีย์ มีหลายขนาดและหลายรูปแบบการเลือกขนาดของกล่องช่วยประหยัดต้นทุนและค่าขนส่งได้มาก เพราะราคาค่าขนส่งขึ้นอยู่กับน้ำหนักของพัสดุ การเลือกกล่องที่ใหญ่เกินไปนอกจากราคาแพงกว่าแล้วยังทำให้สิ้นเปลืองวัสดุกันกระแทกอีกด้วย

พิจารณาจากรูปแบบและคุณสมบัติของกล่องพัสดุ
กล่องพัสดุ หรือกล่องไปรษณีย์ มีหลายขนาดและหลายรูปแบบ คุณสมบัติของกล่องก็แตกต่างกันไป เช่น กล่องไปรษณีย์ไดคัทสีขาว กล่องไปรษณีย์ฝาชนมีจ่าหน้า หรือกล่องกระดาษลูกฟูก 3 ชั้น กล่องกระดาษลูกฟูก 5 ชั้น ซึ่งแต่ละรูปแบบจะมีคุณสมบัติเหมาะกับสินค้าที่แตกต่างกัน การเลือกใช้โดยพิจารณาจากคุณสมบัติของกล่องพัสดุ จึงนอกจากจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายแล้ว ยังช่วยปกป้องและรักษาสินค้าให้คงสภาพหรืออยู่ในสภาพดีจนถึงมือผู้บริโภค

พิจารณากล่องพัสดุจากมูลค่าของสินค้าที่จัดส่ง
การขายสินค้าออนไลน์ กล่องพัสดุ กล่องไปรษณีย์ หรือกล่องกระดาษลูกฟูก คือองค์ประกอบสำคัญ ไม่เพียงใช้สำหรับจัดส่งสินค้าหรืออำนวยความสะดวกในระบบขนส่งเท่านั้น การเลือกใช้ยังต้องพิจารณาจากมูลค่าของสินค้าที่จัดส่งอีกด้วย หากสินค้ามีมูลค่าแม้จะมีน้ำหนักเบาแต่การเลือกใช้กล่องพัสดุ เลือกกล่องไปรษณีย์ เช่น กล่องไปรษณีย์ ไดคัทสีขาว ยังเป็นการเพิ่มมูลค่าทำให้สินค้าเหล่านั้นคงคุณค่า และได้รับความพึงพอใจจากลูกค้าทำให้กลับมาซื้อซ้ำหรือเกิดการบอกต่อ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ

พิจารณาถึงสภาพอากาศหรือช่วงฤดูกาล
การจัดส่งสินค้าออนไลน์ นอกจากการบรรจุหีบห่อสินค้าจะมีความสำคัญเพราะสามารถบ่งบอกถึงความใส่ใจของผู้ประกอบการ ทำให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นในองค์กรธุรกิจแล้ว การเลือกกล่องพัสดุหรือกล่องไปรษณีย์ โดยพิจารณาจากสภาพอากาศและช่วงฤดูกาลมีความสำคัญ เพราะสภาพอากาศอาจมีผลทำให้กล่องพัสดุอับชื้นได้ง่าย แม้สินค้าจะไม่ได้รับผลกระทบ แต่กล่องพัสดุหรือกล่องไปรษณีย์ที่อยู่ในสภาพชำรุดเสียหาย ก็ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าได้เช่นกัน

พิจารณาจากรูปแบบการขนส่ง
ปัจจุบันการจัดส่งสินค้าจากผู้ประกอบการ หรือจากโรงงานผลิตไปยังลูกค้าหรือผู้บริโภค นอกจากจัดส่งทางไปรษณีย์แล้ว ยังมีบริการขนส่งหลากหลายรูปแบบ การเลือกกล่องพัสดุ กล่องกระดาษลูกฟูกเพื่อจัดส่งสินค้า จึงต้องพิจารณาจากรูปแบบการขนส่งประกอบด้วย เนื่องจากการขนส่งแต่ละรูปแบบมีความแตกต่างกัน เช่น การขนส่งทางอากาส ทางเรือ หรือบริการจัดส่งแต่ละบริษัทก็มีลักษณะการให้บริการที่แตกต่างกัน เช่น การจัดส่งโดยรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์


ธุรกิจออนไลน์ ควรใช้กล่องพัสดุสำเร็จรูป หรือสั่งผลิตจากโรงงาน

การทำธุรกิจออนไลน์ กล่องพัสดุถือเป็นเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจ การเลือกใช้จึงไม่ใช่เฉพาะการจัดส่งสินค้าเท่านั้น แต่การบรรจุหีบห่อและการจัดส่งยังส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค่า และยังอาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตได้ ปัจจุบันกล่องพัสดุ กล่องไปรษณีย์ และกล่องกระดาษลูกฟูก มี 2 รูปแบบ ได้แก่ บรรจุภัณฑ์แบบสำเร็จรูป และ บรรจุภัณฑ์แบบสั่งตัดหรือสั่งผลิตตามแบบที่ต้องการ และทั้ง 2 แบบ มีข้อดีข้อด้อยในการเลือกใช้ ดังนี้

บรรจุภัณฑ์แบบสำเร็จรูป
บรรจุภัณฑ์แบบสำเร็จรูป มีหลายรูปแบบครอบคลุมทุกความต้องการของธุรกิจออนไลน์ เช่น กล่องกระดาษลูกฟูก กล่องไปรษณีย์ทุกรูปแบบ ทั้งกล่องไปรษณีย์ ไดคัทสีขาว กล่องงไปรษณีย์มีจ่าหน้าและไม่มีจ่าหน้า บรรจุภัณฑ์สำเร็จรูปส่วนใหญ่ผลิตออกมาตามแบบมาตรฐาน ทั้งรูปแบบและขนาด ไม่มีลวดลาย ผู้ประกอบการสามารถจัดทำสติ๊กเกอร์หรือโลโก้สินค้าติดแปะหรือทำตราปั๊มไว้ที่กล่องเพื่อความสะดวก

ข้อดี ของกล่องพัสดุสำเร็จรูป ได้แก่ราคาไม่แพง ผู้ประกอบการหรือพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์สามารถเลือกซื้อให้มีขนาดใกล้เคียงกับสินค้าหรือเหมาะสำหรับการจัดส่งสินค้าในแต่ละครั้ง ในจำนวนที่ต้องการ

บรรจุภัณฑ์แบบสั่งตัดหรือสั่งผลิต
บรรจุภัณฑ์แบบสั่งตัดหรือสั่งผลิต ส่วนใหญ่นิยมใช้ในกลุ่มผู้ประกอบการหรือนักธุรกิจออนไลน์ ที่มีปริมาณการใช้กล่องพัสดุหรือกล่องไปรษณีย์จำนวนมาก มียอดสั่งซื้อจากลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ  ทำให้สามารถกำหนดรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ตามแบบที่ต้องการ หรือออกแบบให้เหมาะสมกับขนาดของผลิตภัณฑ์

ข้อด้อย ของบรรจุภัณฑ์แบบสั่งตัดหรือสั่งผลิต โดยทั่วไปอาจมีราคาสูงกว่ากล่องพัสดุที่ใช้กันอยู่ทั่วไป และต้องสั่งผลิตจำนวนมากตามเงื่อนไขของโรงงาน ทำให้ต้องใช้เงินทุนจำนวนมาก แต่มี ข้อดี คือการสั่งผลิตจำนวนมากจะได้ราคาที่ถูกลง กล่องพัสดุคุณภาพดี รูปแบบ และขนาดเหมาะสมกับสินค้าเพราะถูกออกแบบมาโดยเฉพาะ ช่วยเพิ่มมูลค่าของสินค้าที่อยู่ภายใน และทำให้การขนส่งมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์ ควรเลือกใช้กล่องพัสดุแบบสำเร็จรูปหรือสั่งผลิตจากโรงงาน  ปัญหานี้ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการ เพราะปัจจุบันการแข่งขันด้านการตลาดของธุรกิจออนไลน์มีการแข่งขันกันสูง กล่องพัสดุ กล่องกระดาษลูกฟูก หรือกล่องไปรษณีย์ที่ใช้จัดส่งสินค้า ถือเป็นเครื่องมือหรือกลยุทธ์สำคัญที่นอกจากรักษาคุณภาพของสินค้า ช่วยอำนวยความสะดวกในการขนส่ง ยังสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและแบรนด์ ทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ อันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจและทำให้มีรายได้ตามเป้าหมายที่ต้องการได้

 

 Back to all Blog

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้